Vyhledávání pozemku

Kategorie

Pozemky

Nalezená lokalita:

zobrazit na mapě

Pozemky v lokalitě:

Jak je to se zodpovědností za způsobenou škodu na majetku?

Škoda způsobená hostem na pozemku
Hosté mají obecně povinnost předat zpět pozemek ve stavu, v jakém jej převzali. Pokud host poškodí pozemek či jeho vybavení, tak obecně odpovídá za způsobenou škodu. Odpovědnost za škodu však může být v některých případech kryta sjednaným pojištěním. Pokud by např. host způsobil škodu svým vozidlem, bylo by obecně možné uplatnit pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení). Poměrně časté je také pojištění z odpovědnosti v občanském životě (tzv. pojištění „na blbost“). Toto pojištění často bývá součástí balíčku v rámci jiného sjednaného pojištění, jako je např. pojištění domácnosti, či úrazové pojištění. Pojištění z odpovědnosti v občanském životě je obecně možné použít v případě škody způsobené při běžných činnostech, a to včetně rekreace – tedy např. i v případě poškození pronajatého pozemku. Hostům tedy doporučujeme zvážit možnost sjednání příslušného pojištění. Upozorňujeme, že podmínky konkrétních pojistných produktů se mohou lišit.

Škoda vzniklá na majetku hosta
Pokud majitel dostatečným způsobem nezajistil odpovídající stav svého pozemku, a z tohoto důvodu (např. zřízení stromu apod.) vznikla škoda na majetku či zdraví hosta či jiné osoby, tak pronajímatel obecně může odpovídat za vzniklou škodu. V této souvislosti je však třeba zdůraznit, že majitel odpovídá za stav svého pozemku vždy – tedy bez ohledu na to, zda pozemek pronajal či nikoli. Zároveň vždy bude záležet na konkrétních okolnostech, přičemž v některých případech se majitel může odpovědnosti za škodu zprostit. Obecně zejména platí, že pokud by např. strom spadl sám od sebe, tak se majitel pozemku zprostí odpovědnosti v případě, že prokáže, že nezanedbal náležitý dohled nad pozemkem (tedy že pozemek řádně kontroloval a že např. včas pokácel nemocné stromy apod.).