Místní poplatky – poplatek z pobytu

Obecně platí, že tento poplatek platí osoby, které nejsou v obci přihlášené a které za úplatu pobývají v této obci nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Základem poplatku z pobytu je počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Sazba poplatku z pobytu činí nejvýše 50 Kč. Konkrétní výši poplatku doporučujeme ověřit u příslušné obce. Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu (ubytovatel), který je povinen vybrat poplatek od poplatníka – ubytované osoby. Ubytovatel je dále povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu, do které zapisuje den počátku a den konce pobytu, jméno, popřípadě jména a příjmení ubytovávaného a jeho a adresu místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí, datum narození, číslo a druh průkazu totožnosti ubytovávaného, a výši vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Vznik povinnosti platit místní poplatky vždy doporučujeme ověřit u příslušného obecního úřadu či u jiného příslušného orgánu místní samosprávy.
Cookies. Vy víte, co máte dělat, aby vám tato lišta nepřekážela.
Tyto webové stránky využívají soubory cookie. Váš souhlas s využíváním všech souborů cookie potvrďte tlačítkem "Souhlasím". Pokud chcete upravit nastavení, klikněte na tlačítko "Uložit nastavení". Více informací o využívání souborů cookie naleznete zde.
Bezkempu využívá 4 druhy kategorií cookies:
1. Technické cookie
Technické cookies pro zajištění fungování webu. Bez nich to prostě nejde. Bez nich si neuděláte rezervaci a tedy nikam neutečete.
2. Analytické cookie
Analytické cookies nám pomáhají sbírat anonymní informace o návštěvnosti a interakci s obsahem na webových stránkách, abychom mohli zlepšovat uživatelské prostředí.
3. Personalizované cookie
Personalizované cookies umožňují webovým stránkám zapamatovat si vaše preference a poskytovat vám relevantní obsah a nabídky.
4. Reklamní cookie
Reklamní cookies slouží k sledování vašich online aktivit a přizpůsobování reklam tak, aby byly relevantní a zajímavé pro vás.