Vyhledávání pozemku

Žádný pozemek nenalezen. Prohlédnout celou nabídku
Zavřít
Prohlédnout celou nabídku
Zavřít

Hobby 540 KMFE

1250 Kč / den
Prostorný karavan vhodný pro rodinu s dětmi. Spaní řešeno francouzským lůžkem, palandami a rozkládacím sezením. Vhodný pro 4-6 osob. Solární dobíjení baterie, elektrický pojezd pro snadné zaparkování přívěsu.
Parametry zapůjčení
Vratná kauce zaplacená při převzetí je 20000 Kč
Kontakt na majitele získáte vytvořením žádosti o rezervaci nebo odesláním nezávazného dotazu (box vpravo na této stránce)
V dubnu je cena pronájmu na den 1250 Kč (zobrazit cenu jednotlivých měsíců)
Leden - Březen: 1250 Kč
Duben - Červen: 1250 Kč
Červenec - Září: 1450 Kč
Říjen - Prosinec: 1250 Kč

Není účtován žádný další poplatek
Platba a storno podmínky

Postup rezervace a platby za pronájem

  • Po vytvoření žádosti o rezervaci je možné se s majitelem dále domluvit na konkrétních podmínkách pronájmu
  • Následně majitel potvrdí rezervaci a vy obdržíte platební údaje, platbu je nutné provést do 5 pracovních dní od potvrzení rezervace majitelem
  • V případě, že termín pronájmu začíná za více než 40 dní, platí se nejprve 30% záloha, zbytek je nutné uhradit nejpozději 30 dní před začátkem pronájmu (v obou případech obdržíte zavčas platební údaje emailem)
  • Pokud rezervace začíná dříve než za 40 dní, hradí se rovnou celá částka.

Storno podmínky

  • Storno více než 30 dní předem - vracíme vše
  • Storno 15-29 dní předem - storno poplatek činí 50%
  • Storno méně než 15 dní předem - storno poplatek činí 100% - pokud není s majitelem domluveno jinak

Doplňující instrukce a pravidla
• Pronajímatel je povinen předat karavan v řádném technickém stavu, s platnými
doklady a příslušenstvím dle předávacího protokolu
• K tažení stačí ŘP skupiny B. Pokud celková hmotnost celé soupravy překročí 3500 kg
je nutné rozšíření ŘP 96, v případě soupravy nad 4250 kg ŘP skupiny E
• K zapůjčení karavanu požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS)
• Nájemce nesmí přenechat karavan do pronájmu třetí osobě
• Nájemce nesmí s karavanem provozovat výdělečnou činnost
• Minimální doba pronájmu mimo sezónu jsou 3 dny, v sezóně 7 dnů
• V závislosti na rezervační vytíženosti karavanu může nájemce požádat o vyzvednutí
vozu v den předcházející dni začátku nájmu mezi 18:00 až 20:00 hod, a to za poplatek
500 Kč. Tato možnost bude nájemci pronajímatelem potvrzena 2 dny před začátkem
nájmu
• Nájemce pečuje o to, aby na karavanu nevznikla škoda, dodržuje instrukce
pronajímatele a výrobce o používání karavanu a spotřebičů dle návodů, které jsou v
tištěné podobě v karavanu
• Nájemce je povinen táhnout přívěs maximální rychlostí 80-100 km/hod dle typu
karavanu. Rychlost je kontrolována GPS systémem. Za překročení povolené rychlosti
nad 10 % bude účtována smluvní pokuta 2000,- za nadměrné opotřebení
• Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 10 % / (min. 10.000, - Kč)
• Nájemce je povinen karavan zabezpečit proti krádeži (použitím zabezpečovacího
zámku oje, zámků dveří a klapek, uzavřením oken), neodpojovat přívěs na
nehlídaných parkovištích a v případě poruchy tažného vozidla jej nezanechat bez
dozoru
• Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy na interiéru a exteriéru karavanu (polepování,
šroubování, vrtání atd.)
• V karavanu je zakázáno kouřit, používat svíčky, otevřený oheň, prskavky atd.
• V karavanu je zakázáno převážet předměty, které by mohly poškodit vnitřní vybavení
• Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši
• Zákaz používání běžného toaletního papíru do chemického WC
• Zákaz používání chemického WC bez chemie
• Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací
• Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení karavanu bez předchozí telefonické
dohody s pronajímatelem, je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu
nájemnému též smluvní pokutu ve výši 2.500, - Kč při překročení sjednané doby do
24 hodin, překročí-li prodlení s vrácením karavanu více jak 24 hodin, je nájemce
povinen zaplatit za každých započatých dalších 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve
výši 3.500, - Kč
• Za ztrátu dokladů či klíčů od karavanu bude účtována smluvní pokuta 3.000, -Kč

• Karavan musí být vrácen v odpovídajícím stavu uklizený, čistý, (umytá koupelna,
kuchyně, lednice, umyté nádobí, vytřená podlaha atd.), vyprázdněná a vypláchnutá
kazeta chemického WC (kazeta WC je potřeba vylít a vypláchnout čistou vodou)
• Při vrácení neuklizeného karavanu (viz předchozí bod) účtujeme částku 2.500, - Kč
• Při vrácení silně znečištěného karavanu (olej, bláto, písek, lepidla, barvy apod.)
účtujeme částku až do výše 10.500, - Kč
• Při neodstranitelném poškození či znečištění součástí přívěsu bude účtována
náhrada škody v plné výši
• Pobyt pejskům nebo jiným domácím mazlíčkům je bez předchozího souhlasu
pronajímatele zakázán (poplatek 1 000,- Kč, právo povolení si vyhrazuje pronajímatel)
• Převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá cca 45 min, prosím
počítejte s tím při převzetí i předání přívěsu

V případě poruchy
• Všechny naše obytné karavany jsou pravidelně servisovány a kontrolovány ale i
přesto může dojít k poruchám některých spotřebičů nebo jiných částí karavanu
• Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem
pronajímatele
• Nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný účet, bude Vám proplacen při vrácení
vozidla

V případě nehody/poškození
• V případě škody na obytného karavanu (dopravní nehoda, živelná událost,
vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci karavanem je nutné vždy přivolat policii a
nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu
• Pořiďte fotodokumentaci
• Informujte neprodleně pronajímatele

Podmínky předání
Půjčovanou věc je možno vyzvednout v den půjčení nejdříve v 09:00
Vrácení musí proběhnout nejpozději v 16:00 poslední den zapůjčení.
Karavany se předávají nájemci v dohodnutý den a čas v době od 9 do 17hodin v pracovní dny. Víkendy a svátky po dohodě s příplatkem 500,- Kč Karavany se vracejí v posledním dni pronájmu a v předem dohodnutém čase v době od 9 do 16hodin
Místo zapůjčení
fotky
Chci si půjčit!

Termín:
Začátek - Konec

Jak vybrat termín?
Celkem
Předběžně rezervovat termín
Pouze se zeptat
Zpráva či dotaz pro majitele:
Žádost o rezervaci / kontakt
Rezervace je nezávazná. Instrukce k platbě obdržíte po potvrzení rezervace majitelem.