Vyhledávání pozemku

Žádný pozemek nenalezen. Prohlédnout celou nabídku
Zavřít
Prohlédnout celou nabídku
Zavřít

Obytný vůz HYMER EXSIS-I EX 644 pro 6 osob jízda/spaní.

3400 Kč / den
Nabízíme k pronájmu obytný vůz HYMER EXSIS-I EX 644 pro 6 osob jízda/spaní.

Základní iformace o vozidle

Výrobce motoru: Fiat

Podvozek: Fiat AL-KO Ducato

Objem a výkon motoru: 2,3 l - 2.287 ccm, 109 kW + 20 kW čip

Převodovka: automatická (COMFORT-MATIC)

Poháněná náprava: přední

Řidičské oprávnění sk. B

Délka: 6,85 m Šířka: 2,21 m Výška: 2,75 m

Max. přípustná hmotnost: 3500 kg Pohotovostní hmotnost: 2830 kg

Užitečné zatížení: 670 kg


Výbava

Počet míst sezení/spaní: 6

Spouštěcí postel: ano

Rozměry postelí: zadní:194x80; spouštěcí: 188x150 cm; prostřední:

ZENEC CD/DVD/ GPS navigace

TV/DVD/SAT

Topení: Truma Combi 6

Nádrž na čerstvou vodu: 100 l

Nádrž na odpadní vodu: 100 l

Lednice s mrazákem

Plynové lahve: 2 ks

Vlastní 12V baterie

WC se sprchovým koutem

Prostorná garáž

Nosič na tři jízdní kola

Manuální markýza

Parkovací kamera

SAT automatická anténa

2x automatické schůdky

Dálniční známka ČR 2019

Umweltplakette - podmínkou vjezdu do center mnoha německých měst

Crit’Air - ekologická známka opravňující řidiče k vjezdu do centra Paříže a dalších velkých měst ve Francii
Parametry zapůjčení
Majitel musí potvrdit rezervaci
Vratná kauce zaplacená při převzetí je 20000 Kč
Počet kusů nabízených k zapůjčení: 1
Přesnou adresu a popis místa vyzvednutí obdržíte po zaplacení, orientační mapka je na konci stránky
Kontakt na majitele obdržíte po rezervaci termínu.
Ceny zapůjčení podrobně
Základní cena na den je celoročně 3400 Kč
Není účtován žádný další poplatek
Doplňující instrukce a pravidla
Nájemce musí být v době převzetí vozidla držitelem řidičského oprávnění skupiny B, a to nepřetržitě po dobu nejméně tří let a zároveň musí v době převzetí vozidla dosahovat věku 22 let a více.

Nájemce převzetím vozidla uznává, že vozidlo je v pořádku, v provozuschopném a čistém stavu a nevykazuje žádné viditelné vady, kromě vad event. uvedených v předávacím protokolu, a že je ve stavu popsaném v těchto obchodních podmínkách a v předávacím protokolu tvořícím přílohu nájemní smlouvy. Nájemce je povinen zdržet se porušení plomby u tachometru a manipulace s počítadlem ujetých kilometrů vozidla. Nájemce nese odpovědnost za navrácení kompletního vybavení a příslušenství vozidla.

Nájemce převzetím vozidla potvrzuje i převzetí kompletních dokumentů popsaných v předávacím protokole a klíčů patřících k vozidlu.

Nájemce je povinen zacházet s vozidlem tak, aby nedošlo k jeho ztrátě, poškození, zničení nebo újmě na cizím majetku a smí jej používat pouze pro účely, k nimž je určeno. Nájemce je povinen používat všechna zabezpečovací zařízení, pokud jsou součástí výbavy vozidla.

Vozidlo smí řídit pouze nájemce nebo osoba dalšího řidiče, která je uvedena v potvrzení přijetí návrhu na uzavření smlouvy podle čl.3 těchto obchodních podmínek. Nájemce nesmí dát vozidlo do podnájmu třetí osobě, užívat jej k přepravě osob za úplatu anebo jako cvičný vůz při výuce řízení motorových vozidel.

Je přísně zakázáno ve vozidle kouřit, používat e-cigarety a elektronické cigarety IQOS a používat (mimo pevně nainstalované plynové vařiče) otevřený oheň (zejména svíčky, lihové lampy a plynové ohřívače), jakkoliv ho upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží některých částí apod.).
Použití vozidla pro stěhování rozměrných nákladů v interiéru je přísně zakázáno.

Nájemce nesmí pronajaté vozidlo:
použít k odtahu dalších vozidel,
řídit pod vlivem alkoholu, drog anebo návykových látek,
použít k přepravě nebezpečného odpadu anebo výrobků, hořlavin, toxických látek anebo jiných nebezpečných substancí,
použít k přepravě čehokoliv, co by vinou zápachu (např. ryby, syrové maso atd.) anebo svého stavu způsobilo na voze škodu anebo neúměrně zvýšilo náklady pronajímatele na uvedení vozu do původního stavu, schopného dalšího pronájmu,
použít k přepravě zvířat, a to z důvodu možné alergické reakce následujících nájemců (přeprava psa pouze po dohodě s pronajímatelem)
opatřit nosičem kol, přídavným zavazadlovým prostorem anebo jinou modifikací, pokud nebudou tato zařízení anebo součásti vozidla dodány přímo pronajímatelem,
používat v rozporu s právními předpisy upravujícími provoz na pozemních komunikacích v místě, kde bude užíváno.
Nájemce potvrzuje požadovanou způsobilost (viz čl.2 Aby došlo k platnému a účinnému uzavření nájemní smlouvy podle těchto obchodních podmínek, musí být nájemce v době převzetí vozidla držitelem řidičského oprávnění skupiny B, a to nepřetržitě po dobu nejméně tří let a zároveň musí v době převzetí vozidla dosahovat věku 22 let a více. Splnění těchto podmínek je nájemce povinen prokázat pronajímateli předložením řidičského oprávnění a občanského průkazu) osoby specifikované v nájemní smlouvě v oddíle další řidič, která bude vozidlo rovněž řídit a bere za ni na základě nájemní smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek veškerou hmotnou odpovědnost.

Veškeré opravy vozidla, které mají být provedeny v průběhu nájmu, je nájemce povinen projednat s pronajímatelem.

Nájemce je povinen bezodkladně ohlásit telefonicky pronajímateli jakoukoliv škodu vzniklou na vozidle. Při nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby či odcizení vozidla je nájemce též povinen neprodleně informovat policii a vyžádat si od ní doklad o provedeném šetření. Nájemce je rovněž povinen pro pronajímatele vyhotovit bez prodlení detailní zprávu o nehodě či škodě a předmětnou událost vhodným způsobem zadokumentovat (např. fotografie, videozáznam, jména a adresy svědků).

Nájemce přebírá vozidlo s plnou palivovou nádrží a zavazuje se ho vrátit s plnou palivovou nádrží.

Při navrácení vozidla pronajímateli musí být vyprázdněna odpadní nádrž a kazeta chemického WC, vozidlo je vráceno čisté a uklizené tak, jak bylo předáno.

Nájemce převzetím vozidla přebírá taktéž veškerou odpovědnost za přestupky a jiné porušení zákona, které bude spácháno za provozu vozidla v době trvání nájemní smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek, přičemž odpovídá, jako by jinak odpovídal vlastník vozidla. Pronajímatel je v takových případech oprávněn přenechat osobní údaje nájemce a dalšího řidiče na požádání polici.

V případě, že pronajímateli vznikne škoda anebo dodatečné náklady s plněním sankcí udělených v souvislosti se spácháním přestupku anebo jiného porušení zákona nájemcem anebo dalším řidičem v době trvání nájmu podle těchto podmínek budou tyto přeúčtovány nájemci a ten se zavazuje je v plné míře uhradit.

Podrobné všeobecné podmínky vám pošleme.Podmínky předání
Půjčovanou věc je možno vyzvednout v den půjčení nejdříve v 07:00
Vrácení musí proběhnout nejpozději v 16:00 poslední den zapůjčení.
Jsme lidé, tak se nějak domluvíme ;-)
Místo zapůjčení
fotky
Chci si půjčit!
Počet kusů:
-
+
1Termín:
Začátek - Konec

Jak vybrat termín?


Vyberte termín zapůjčení
Přenocování
Servisní poplatek
Celkem
Půjčit
Chci se zeptat!